Home Activiteiten Producten Contact Sitemap Remote Support Privacy & AVG

Moment

 

Begrippenlijst • Microcenter

Hieronder is een lijst met termen die u in onze website aantreft. Deze termen worden hier nader verklaard en eventueel met externe bronnen toegelicht om de betekenis ervan te geven.

 

Back-up
Het maken, hebben, van reservekopieen van gegevens. Met deze reservekopieën is het mogelijk om kwijtgeraakte, beschadigde of per ongeluk aangepaste gegevens te vervangen met een eerdere versie.

Built to order
In de context van computers wordt deze uitdrukking gebruikt om aan te geven dat het eindproduct geheel volgens de wensen van de eindgebruiker is samengesteld. Zo worden serversystemen op maat samengesteld om als eindproduct precies geschikt te zijn voor het doel dat deze dient.

Digitale schoolbord
Een projectiescherm waarop met een videoprojector het beeld van een computer wordt getoont. Door een raster van sensoren in het bord, kan de positie van een speciaal ontworpen pen op het bord bepaald worden. Deze pen bestuurt daarmee de muiscursor van de computer, inclusief de linker, rechter en eventueel middelste knop. Het projectiescherm kan bij modernere varianten ook vervangen zijn door een groot formaat LCD of Plasma beeldscherm. Deze schermen zijn voorzien van een aanraakgevoegige laag of infrarood-camera techniek om de positie van elk willekeurig voorwerp te bepalen dat gebruikt wordt om het scherm mee aan te raken.

Documentsolutions
Oplossingen voor documentstromen. In de meeste gevallen wordt hiermee een verband gelegd tussen apparatuur waarmee documenten worden gemaakt en kunnen worden beheert, zoals multifunctionele printers. Dit zijn apparaten die u in staat stellen om, naast het afdrukken op papier, ook kopieen van bestaande afdrukken te maken of deze te digitaliseren door ze te scannen en als bestanden op te slaan.

Hacker
Een persoon die, met behulp van software of persoonlijk, inbreuk doet op een computer om die voor oneigenlijke doelen in te zetten, functies en diensten te storen of om intelectuele eigendommen te stelen. Hoewel deze definitie slechts de negatieve klank weergeeft, zijn er meer definities over de naam 'Hacker' bekend. Lees hierover meer op Wikipedia.

Internethosting / Webhosting / E-mailhosting
Een product dat de huisvesting van internet-gerelateerde diensten regeld. Computerbestanden die samen een website vormen zijn via een server bij een hostingprovider op internet voor anderen te bezichtingen. Tevens verzorgt deze server het afhandelen van e-mail verkeer. Zie ook het gekoppelde Wikipedia artikel over webhosting.

IIS ( als in: Windows Server, Internet Information Services)
Een verzameling van diensten die door de server wordt geleverd aan het ineternet, intranet of lokaal netwerk. Hiermee wordt een Windows server een zogenoemde 'Webserver'. IIS is ooit voor Windows NT als optioneel onderdeel verkrijgbaar maar werd in Windows Server 2000 en Small Business Server 2003 / Small Business een integraal onderdeel.

ISA ( als in: Windows Server 2003/2003R2 en latere versies )
Dit is de afkorting die gebruikt wordt voor Internet Security and Acceleration server voor Microsoft ISA server. Deze server wordt gebruikt om als firewall en proxyserver te dienen maar kan ook het eindpunt zijn voor VPN verbindingen. De ISA server werd voor Microsoft Windows Server™ 2003 en de R2 en nieuwere versies daarvan uitgebracht.

Internetdiensten
zie ook: internethosting

Licentieovereenkomst
Een overeenkomst tussen de gebruiker, koper, van een applicatie en de fabrikant die de applicatie heeft geproduceerd. In de overeenkomst liggen de bepalingen vast waaronder de applicatie gebruikt mag worden. Ook wordt deze overeenkomst een gebruikersovereenkomst genoemd. Vastgelegd in deze regels zijn o.a. hoe vaak een programma geïnstalleerd mag worden en op hoeveel computers gelijktijdig.

OTP (als in: beveiligingsmethodiek)
OPT staat voor One Time Password. Vaak worden deze code's met in willekeurige volgorde geplaatste nummers gemaakt en op papier beschikbaar gesteld of per direct gemaakt door een speciale 'calculator'. Na gebruik van een code, is deze niet meer te gebruiken omdat het controle systeem bijhoud welke codes, in combinatie met een extra identiteitskenmerk, al gebruikt zijn. Voorbeelden van toepassingen zijn o.a. telebankieren of telewerken op beveiligde internet-zones.

SQL (ODBC)
Een, in loop van ontwikkeling, gestandaardiseerde systeemtaal waarmee gegevens kunnen worden opgevraagd, bewerkt en opgeslagen. SQL is de afkorting voor Structured Query Language en is een voor de industrie standaardtaal (ISO / ANSI).

Quota ( als in: limiet / beperking )
Een opgelegde beperking / limiet van capaciteit. In de context van beheer van een fileserver wordt hiermee het beperken van opslagruimte bedoeld. Om er voor te zorgen dat een opslagsysteem niet vol raakt, kunnen er opslaglimieten worden opgelegd op vastgestelde gebieden van het opslagsysteem. Bijvoorbeeld gebruikers van een netwerk die elk een eigen netwerkfolder hebben, hebben vaak een maximum opslagcapaciteit. Behalve het voorkomen van het vollopen van een opslagsysteem, beperkt het ook de benodigde opslagcapaciteit van een backup-systeem, die hierdoor niet nodeloos groter hoeft te worden.