ALGEMENE VOORWAARDEN

Op al onze leveringen en transacties zijn de NLdigital Voorwaarden van toepassing zoals deze zijn gedeponeerd bij de Rechtbank
Midden-Nederland, locatie Utrecht.